Het Albertkanaal

Albertkanaal

Het Albertkanaal loopt van Luik naar Antwerpen, parallel aan de E313. Het is 129,5 km lang en telt 6 sluizencomplexen met elk 3 sluizen. Het kanaal is een belangrijke economische route voor de scheepvaart in België.

Geschiedenis van het Albertkanaal

Het kanaal werd gebouwd om de overlast op de kleinere kanalen tussen de twee steden te verminderen. Ook moest het kanaal dienen als concurrent voor het nieuwe Julianakanaal dat dreigde de industrie van Luik naar Rotterdam te verplaatsen.

Men plande het Albertkanaal reeds in de jaren twintig. Het kanaal werd gegraven tussen 31 mei 1930 en 30 juli 1939. Dat het een koninklijk kanaal is mag wel duidelijk zijn! Koning Albert I stak de eerste spade, koning Leopold III en koningin Elisabeth openden het kanaal. Ook het standbeeld van koning Albert I werd door hun onthuld.


Toch duurde het tot 1946 voor het kanaal in gebruik werd genomen. De Tweede Wereldoorlog was hier de oorzaak van, vele sluizen en bruggen werden toen vernield.

Het kanaal is sinds de opening twee maal gemoderniseerd. De laatste grote werken dateren uit de eerste jaren van de 21e eeuw. De modernisering waren nodig om de grote hoeveelheid vracht, met als recordjaar 1969: 40 miljoen ton, in goede banen te leiden.

Toch blijft een groot knelpunt onopgelost. Door een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden tussen Wijnegem en de Antwerpse haven, bleef het verkeer daar beperkt tot lichtere vrachten.

 Toch zal ook dit probleem aangepakt worden. Na het mislukte duwvaartkanaal, zal dit maal het bestaande kanaal verbreed en de bruggen verhoogt worden. Deze werken moeten ten laatste tegen 2016 afgerond zijn.

Sluizen Albertkanaal drooggelegd

In maart 2010 werd het sluizencomplex in Ham drooggelegd om herstellingen aan de sluizen uit te voeren.

 Beelden en meer informatie over de werken kan u hier lezen: Werken aan sluizen Albertkanaal.

Het Albertkanaal in beeld

Beelden van het Albertkanaal vindt u op deze pagina:
   -> Varen op het Albertkanaal