Vaarbewijs België

Stuurbrevet halen in België

Vereisten stuurbrevet

Om met een plezierboot in België te mogen varen moet je slagen voor het examen stuurbrevet of een vaarbewijs bezitten dat kan worden gelijkgesteld. Om deel te nemen aan het examen moet je minstens zeventien jaar oud zijn. Toch krijg je pas op je achtiende het stuurbrevet in handen. Ook je conditie, gehoor en zicht moeten van een redelijk niveau zijn. Tenslotte moet je ook praktijkervaring opdoen. Dit kan door zes uur praktijklessen te volgen bij een erkende vaarschool of twaalf uur te varen onder begeleiding van een persoon die al in het bezit is van een stuurbrevet.

Beperkt en algemeen stuurbevet

Het beperkt stuurbrevet staat je toe om met je plezierboot overal in België te varen, behalve op de Beneden-Zeeschelde.

Met het algemeen stuurbrevet mag je dus op alle kanalen en rivieren in België varen.


Is een stuurbrevet verplicht?

 • Lengte boot kleiner dan 15 m?
  • Snelheid lager dan of gelijk aan 20 km/h?
   • Geen stuurbrevet vereist.
  • Snelheid lager dan of gelijk aan 20 km/h?
   • Voor een boot met een maximumsnelheid die hoger is dan 20 km/h is het stuurbrevet verplicht.
 • Lengte boot gelijk aan of groter dan 15 m
  • Het stuurbrevet is altijd verplicht voor boten langer is dan 15 m.

Vanaf welke leeftijd mag ik varen?

In België mag je vanaf 18 jaar met een stuurbrevet varen.

Alleen indien je boot kleiner is dan 15 m gelden er enkele uitzonderingen:

 • Geen motor?
  • Geen leeftijdsbeperking, iedereen mag met deze boot varen.
 • Vermogen lager dan 7,355 kW?
  • Vanaf zestien jaar.
 • Vermogen gelijk aan of hoger dan 7,355 kW?
  • Vanaf achtien jaar alleen.
  • Vanaf zestien jaar onder begeleiding van een volwassenen.

Europees of Internationaal stuurbrevet

Sinds donderdag 30 juni 2011 is het ICC of International Certificate of Competence ook in België verkrijgbaar. De afwezigheid van dit document zorgde eerder bij vele Belgen voor problemen als ze in het buitenland gingen varen. De tweetaligheid van het Belgisch stuurbrevet was daar reden tot argwaan.

Stuurbrevet halen in België

Vereisten stuurbrevet

Om met een plezierboot in België te mogen varen moet je slagen voor het examen stuurbrevet of een vaarbewijs bezitten dat kan worden gelijkgesteld. Om deel te nemen aan het examen moet je minstens zeventien jaar oud zijn. Toch krijg je pas op je achtiende het stuurbrevet in handen. Ook je conditie, gehoor en zicht moeten van een redelijk niveau zijn. Tenslotte moet je ook praktijkervaring opdoen. Dit kan door zes uur praktijklessen te volgen bij een erkende vaarschool of twaalf uur te varen onder begeleiding van een persoon die al in het bezit is van een stuurbrevet.

Beperkt en algemeen stuurbevet

Het beperkt stuurbrevet staat je toe om met je plezierboot overal in België te varen, behalve op de Beneden-Zeeschelde.

Met het algemeen stuurbrevet mag je dus op alle kanalen en rivieren in België varen.

Is een stuurbrevet verplicht?

 • Lengte boot kleiner dan 15 m?
  • Snelheid lager dan of gelijk aan 20 km/h?
   • Geen stuurbrevet vereist.
  • Snelheid lager dan of gelijk aan 20 km/h?
   • Voor een boot met een maximumsnelheid die hoger is dan 20 km/h is het stuurbrevet verplicht.
 • Lengte boot gelijk aan of groter dan 15 m
  • Het stuurbrevet is altijd verplicht voor boten langer is dan 15 m.

Vanaf welke leeftijd mag ik varen?

In België mag je vanaf 18 jaar met een stuurbrevet varen.

Alleen indien je boot kleiner is dan 15 m gelden er enkele uitzonderingen:

 • Geen motor?
  • Geen leeftijdsbeperking, iedereen mag met deze boot varen.
 • Vermogen lager dan 7,355 kW?
  • Vanaf zestien jaar.
 • Vermogen gelijk aan of hoger dan 7,355 kW?
  • Vanaf achtien jaar alleen.
  • Vanaf zestien jaar onder begeleiding van een volwassenen.

Europees of Internationaal stuurbrevet

Sinds donderdag 30 juni 2011 is het ICC of International Certificate of Competence ook in België verkrijgbaar. De afwezigheid van dit document zorgde eerder bij vele Belgen voor problemen als ze in het buitenland gingen varen. De tweetaligheid van het Belgisch stuurbrevet was daar reden tot argwaan.

Het internationaal certificaat is levenslang geldig en kost € 25. Je kan het aanvragen bij de bevoegde watersportfederaties