Het Spierekanaal of Canal de l'Espierres

Het Spierekanaal of Canal de l'Espierres was ooit een een kanaal dat gebruikt werd door de beroepsvaart en een verbinding vormde tussen de Schelde en het Canal de Roubaix. In 1985 raakte het kanaal in onbruik.

Het kanaal is 8403 m lang, 16 m breed en maximaal 1,8 m diep. Het kanaal ligt bij de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Het Spierekanaal start in Vlaanderen (Spiere) en stroomt door Wallonië naar de Franse grens (Leers-Nord).

Momenteel zijn er restauratiewerken aan de gang die het kanaal en de sluizen terug bevaarbaar moeten maken voor de pleziervaart.

Geschiedenis Spierekanaal

Het Spierekanaal werd tussen 1840 en 1843 gegraven. Het doel van het kanaal was Lille, Roubaix en Tourcoing te voorzien van water en kolen. Het kanaal speelde een belangrijke economische rol, maar tijdens de jaren tachtig van de twintigste eeuw daalde het verkeer op het kanaal. In 1985 werd het kanaal gesloten.

In 2000 werd het Spierekanaal opgenomen in het Waals Patrimonium.

Restauratie Canal de l'Espierres

Sinds 2008 is men bezig het kanaal te restaureren, zodat toeristen tegen de zomer van 2011 het Spierekanaal kunnen bevaren. De restauratie is een samenwerking tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk genaamd Blue Links.

Het kanaal wordt uitgebaggerd door Ghent Dredging. Dit bedrijf zal het kanaal opnieuw uitgraven tot een diepte van 1,90 m. In totaal verwacht men 31.500 kubieke meter slib af te voeren. Het Waals gewest en Frankrijk delen de kosten die zo'n € 3 miljoen bedragen.

varen pleziervaart Varen in België

Blog varen ->
Forum varen ->

Volg Kanalen en Rivieren

In het kort


Van: Schelde (Spiere)
Plaats: Vlaanderen/Wallonië
Lengte: 8,4 km
Sluizen: ?
Eindpunt: Canal de Roubaix (Leers-Nord)