Nautische mijl of Zeemijl

Een zeemijl is een afstandseenheid die gebruikt wordt in de zeevaart en luchtvaart. Een zeemijl is langer dan een Engelse mijl, die 1609,344 meter telt. De zeemijl is gelijk aan 1852 meter. De afkorting van de nautische mijl is NM of nmi. De lengte eenheid stamt van de tijd voor het metrisch systeem. De gerelateerde snelheids eenheid is de knoop. De zeemijl zelf wordt nog eens opgedeeld in tien stukken van 185,2 meter. Een tiende van een zeemijl noemt men een kabellengte.