Doorvaarthoogte van boot of brug

Doorvaarthoogte van een schip

De doorvaarthoogte van een boot is de afstand van de waterlijn tot aan het hoogste vaste punt van het vaartuig. Vooral op kanalen en rivieren moet hiermee rekening worden gehouden door de vele overhangende obstakels.

Doorvaarthoogte van een brug

De doorvaarthoogte van een brug is de maximale afstand tussen de brug en het gemiddelde waterniveau. Een boot met een grotere doorvaarthoogte dan deze maximale hoogte kan dus niet onder de brug doorvaren.

Doorvaarthoogte van een schip

De doorvaarthoogte van een boot is de afstand van de waterlijn tot aan het hoogste vaste punt van het vaartuig. Vooral op kanalen en rivieren moet hiermee rekening worden gehouden door de vele overhangende obstakels.


Doorvaarthoogte van een brug

De doorvaarthoogte van een brug is de maximale afstand tussen de brug en het gemiddelde waterniveau. Een boot met een grotere doorvaarthoogte dan deze maximale hoogte kan dus normaal niet onder de brug doorvaren.

Doordat de waterstand van het kanaal of rivier continue verandert is het moeilijk exact te voorspellen welke boten wel of niet kunnen doorvaren. Dit kan namelijk van uur tot uur veranderen. Omdat het vanop een afstand vaak moeilijk in te schatten is of een boot kan passeren, zijn er bij veel bruggen met grote getijdenverschillen meetborden aangebracht (geel en zwart gekleurd). Deze laten je toe de huidige doorvaarthoogte af te lezen. Een klein beetje marge nemen op deze meting is natuurlijk welkom. Je wil natuurlijk niet het risico lopen je boot te beschadigen.

Bij grote schepen kan het in havens zelfs op centimeters aankomen. Het komt er dan op aan om het juiste moment te kiezen. Zowel met eb en vloed als de belasting van de brug wordt dan rekening gehouden.

Squat voor extra ruimte

Ook de snelheid van het schip heeft invloed. Een vaartuig dat door ondiep water vaart zakt dieper weg als het zijn snelheid opdrijft. Dit komt omdat er een aanzuigeffect ontstaat door onderdruk tussen de kiel van het schip en de bodem van de waterweg.

Dit effect kan er soms voor zorgen dat schepen vastlopen, maar het wordt ook soms toegepast om grote schepen onder bruggen door te loodsen waar ze normaal niet onder passen. Door de snelheid op te voeren verlagen ze de doorvaarthoogte van hun schip zodat ze hun reis kunnen vervolledigen. Het spreekt voor zich dat dit een huzarenstukje is dat goed voorbereid moet worden.