Het Kanaal Pommerœul-Condé


Kanaal Pommerœul-Condé

Het Kanaal Pommerœul-Condé is de verbinding tussen het Kanaal Nimy-Blaton-Péronnes en de Schelde. Het kanaal vloeit dus door Frankrijk en België. Het kanaal is momenteel onderbroken door een verzanding nabij de sluis van Hensies.

Het kanaal bereikt de Schelde in Condé-sur-l'Escaut in Frankrijk en vloeit langs de andere kant in het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes bij Pommerœul in België. Het kanaal had een lengte van 11,1 km en telde 2 sluizen.

Geschiedenis van het Kanaal Pommerœul-Condé

Het kanaal werd gegraven tussen 1968 en 1982. Het kanaal werd in gebruik genomen in 1982 en had een maximale diepgang van 3 m. De vaartuigen op het kanaal hadden een capaciteit tussen de 1500 en 3000 ton.

Sluiting kanaal

Het kanaal werd gesloten in 1995. De oorzaak was de aanvoer van slib uit de rivieren Haine en Hogneau die het kanaal van water voorzien. Dit zorgde voor het verzanden van het kanaal nabij de sluis van Hensies. Het sediment raakte vervuild en men vondt geen oplossing om dit uit te baggeren en te decontamineren.

Sindsdien wordt het kanaal enkel nog gebruikt door vissers en waterskiërs. Ook komen er veel vogels voor in dit gebied.

varen pleziervaart Varen in België

Blog varen ->
Forum varen ->

Volg Kanalen en Rivieren

In het kort


Van: Schelde
Plaats: België en Frankrijk
Lengte: 11,1 km
Sluizen: 2
Eindpunt: Kanaal Nimy-Blaton-Péronnes