Het duwvaartkanaal


Duwvaartkanaal

Het duwvaartkanaal was een oplossing voor de flessenhals op het Albertkanaal tussen Wijnegem en de Antwerpse haven. Het kanaal zou lopen van Oelegem naar Zandvliet.

Aangezien uitbreidingen op het Albertkanaal moeilijk te implementeren waren door de omliggende industrie, besloot men het vrachtverkeer om te leiden via een nieuw kanaal.

Men begon aan de bouw van het duwvaartkanaal in de jaren zeventig, maar onder druk van milieuactivisten werd de bouw onderbroken. Getuige hiervan is de E 10-plas, die het enige overblijfsel van het kanaal is. Jarenlang bleef het dossier onbeslist tot in december 2002, toen minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen besliste het plan definitief te schrappen. Er volgde een openbaar onderzoek van 28 april tot 26 juni 2003, waarna het lot van het kanaal eindelijk werd beslecht. Het duwvaartkanaal werd uit het gewestplan geschrapt.

Hierdoor kwam er eindelijk duidelijkheid voor de honderden mensen die langs het voorgestelde tracé woonden.

Het Duwvaartkanaal werd nooit gegraven maar zorgde toch voor grote problemen. Sommige mensen wachtten tientallen jaren op een mogelijke goedkeuring van hun bouwvergunning.

Lees ook: Duwvaartkanaal zorgt voor 50 jaar wachten op bouwvergunning

varen pleziervaart Varen in België

Blog varen ->
Forum varen ->

Volg Kanalen en Rivieren

In het kort


Status: Geschrapt
Van: Oelegem
Plaats: Belgi�
Eindpunt: Zandvliet
Overblijfsel: E 10-plas