Kanaalzwemmers ergeren scheepvaart : Varen op kanalen en rivieren

Blog | Forum

Categorie: Scheepvaart

Kanaalzwemmers ergeren scheepvaart

5 nov

Kanaalzwemmers moeten van Jean-Christophe Burving zo snel mogelijk verdwijnen uit de drukke vaarroute tussen Engeland en het Europees continent. De adjunct- directeur van de Franse kustwacht krijgt steun van ferrymaatschappijen die varen tussen Calais en Dover en Kaimes Beasly, manager van de Britse kustwacht.

In de maanden augustus en september van dit jaar alleen al trachten 266 zwemmers de oversteek te maken. De stromingen in Het Kanaal maken de route die de zwemmers uiteindelijk zullen afleggen onvoorspelbaar. Ook de tijd die ze nodig hebben om de overkant te bereiken is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Voeg deze tientallen zwemmers bij zo’n 500 schepen en u snapt meteen de ernst van deze zaak. Vroeg of laat kruist een schip het pad van een zwemmer, met alle gevolgen van dien. Aan de zwemmer om op tijd uit te wijken…

Frankrijk stelde in de jaren 90 al een verbod op, maar vanuit Engeland mogen kanaalzwemmers nog steeds aan de oversteek beginnen. De kustwacht ziet ook in dat Het Kanaal stilaan overvol raakt en overweegt om in de toekomst sommige zwemmers te weigeren aan de tocht te beginnen.

Wat denkt u? Spelen zwemmers die door Het Kanaal zwemmen met hun leven?

Reageer