Ecologisch varen – Fossiele en alternatieve brandstoffen!

Brandstof en uistoot

Benzine, diesel, aardgas of LPG?

“Wat is de milieuvriendelijkste branstof?” Kort antwoord: aardgas of LPG! Toch hoort hier een kanttekening bij.

Fossiele brandstoffen pomp - diesel en benzine

Net zoals benzine en diesel zijn het namelijk fossiele brandstoffen die beperkt aanwezig zijn in de aardkorst als gas of olie. Fossiele brandstoffen, dus uitstoot van het broeikasgas CO2. Ook SO2, dat zure regen veroorzaakt, wordt vrolijk uitgestoten. Een betere keuze is gebruik maken van alternatieve brandstoffen.

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn vaak het eerste en makkelijkst te implementeren alternatief. Aanpassing zijn meestal  overbodig of miniem. Door het gebruik van biobrandstof stoot u minder uit en bent u niet langer afhankelijk van de snel slinkende olievoorraad.


Toch zijn er ook nadelen. De energieopwekking gebeurd bij biobrandstof door foto-synthese, het natuurlijke proces waarmee planten met behulp van licht en water, CO2 omzetten in suikers. De productie van biobrandstof is dus afhankelijk van dezelfde productiemiddelen als de landbouw voor voedsel. Dit kan leiden tot concurrentie tussen de twee over het gebruik van grond, water en mest. De kunstmest die nodig is bij de teelt van de gewassen waaruit de meeste biobrandstoffen worden gewonnen is trouwens ook zeer vervuilend. Kunstmest bevat het broeikasgas N2O. Laat u niet misleiden! Lachgas is geen lachertje, het is een 310 keer sterker broeikasgas dan koolstofdioxide!

Biobrandstof is dus een stap in de goede richting omdat het hernieuwbaar is, maar het is zeker niet klimaatneutraal! Gelukkig zijn er alternatieven…

Waterstofgas

H2 zou een goede brandstof kunnen zijn. Weinig emissie en een hoog rendement. Toch breekt het gebruik ervan niet door (ruimteveren niet meegerekend ;)). De technologie staat nog niet op punt en vooral de distributie en opslag vormen het grootste probleem.

Tot zover de “normale” brandstoffen die worden gebruikt door een verbrandingsmotor.

Plaats een reactie

Lees vorig bericht:
Varen update – 4

Scheepstermen kunnen soms verwarrend zijn. Krijgt u kop noch staart aan al die vreemde termen? Dan zal u blij zijn...

Sluiten