Stakingen Frankrijk: Pensioen, brandstofschaarste en protest

Frankrijk reageerde hevig op de voorgestelde pensioenhervorming van president Nicolas Sarkozy. Op 6 september 2010 ging een nationale staking van start. Waaruit vele acties en protesten volgden in de komende weken. Deze protesten werden gestuurd door de vakbonden en studentenverenigingen.

Het Franse volk staat duidelijk niet als een blok achter Sarkozy… eerder tegenover. De gevolgen voor het land zijn immens. Spoor- en luchtverkeer werden meermaals grondig in de war gestuurd en raffinaderijen legden het werk neer. Sterker nog, de brandstofdepots werden afgesloten en heel Frankrijk zag zienderogen de brandstofmeter in het rood duiken.

In totaal kost deze crisis het land tussen de 200 en 400 miljoen Euro, stelt minister van economie Christine Lagarde. Gelukkig hebben vijf van de twaalf raffinaderijen ondertussen het werk hervat. Wie wil tanken in Frankrijk kan echter nog steeds bij een lege pomp verzeild raken.


Pensioenhervormingen goedgekeurd

De oorzaak van al dit kwaad zijn de voorgestelde pensioenhervormingen. De kern van dit voorstel is het opvoeren van de minimale pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar en de normale pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar.

De Senaat heeft vandaag dit wetsvoorstel goedgekeurd met 177 stemmen voor en 153 tegen. Toch moet er nog overleg worden gepleegd tussen de Kamer en de Senaat voor de wet er definitief in gebruik kan worden genomen.

Nieuwe stakingdagen

Zes nationale stakingdagen bleken onvoldoende om de wet tegen te houden, dus hebben de vakbonden twee nieuwe stakingsdagen uitgeroepen. Op 28 oktober en 6 november zal de natie nog twee keer het werk neerleggen.

Plaats een reactie

Lees vorig bericht:
Ecologisch varen – Fossiele en alternatieve brandstoffen!

"Ecologisch" is voor mij het woord van het afgelopen decennium. Energiebesparing is hip, want de opwarming van de Aarde wordt...

Sluiten